ZAMIESZKAJ BLISKO
CENTRUM MIASTA

Nowe Odolany to spójne architektonicznie osiedle złożone z trzech niezależnych budynków mieszkalnych połączonych wspólną dwukondygnacyjną platformą garażową. Budynki zaprojektowano w różnych wysokościach, oraz dynamicznej elewacji mającej na celu rozbicie wizualne i akustyczne pierzei. Jako główny trend stylistyczny projektu, przyjęto założenia modernistyczne. Większość mieszkań zaprojektowano z ekspozycją wschód – zachód.
Wjazd na teren posesji zaplanowano bezpośrednio od ulicy Jana Kazimierza. W południowo-wschodniej części osiedla przewidziano plac miejski na którym znajdować się będzie plac zabaw oraz miejsce wypoczynku wśród zieleni o charakterze parkowym. Dostęp do budynków mieszkalnych odbywać się będzie od ulicy Jana Kazimierza poprzez dwie drogi wewnętrzne, alejki (ścieżki piesze) a także dziedzińce. Wjazdy do garaży znajdować się będą na dwóch skrajach działki. Przewidziano wygrodzenie osiedla od strony budynku B, z wyłączeniem budynku A najbardziej wyeksponowanego od ulicy Jana Kazimierza.
WYSZUKAJ MIESZKANIE
DOJAZD
KONTAKT